• En skola för alla…

    Vi arbetar efter principen att det är lika viktigt att hjälpa dem som har svårigheter som att stötta dem som vill gå fortare fram eller som vill ha ytterligare utmaningar.
  • Högsta kreditvärdighet

    Skolans moderbolag har än en gång tilldelats rankingen   "HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET"   av värderingsinstitutet UC. Vi tackar ödmjukast!

Bibliotek

Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Detta regleras i skollagen.

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.

På vår skola finns ett nyinrett bibliotek, vilket ger eleverna möjlighet att låna böcker såväl skönlitteratur (svensk och engelsk) som facklitteratur enligt ett självutlåningssystem. Biblioteket är tillgängligt under hela skoldagen.

Biblioteket är en resurs till relevanta ämnen på de olika programmen.
Kursböcker finns som referensexemplar.
Vår skola är ansluten till Inläsningstjänst där all kurslitteratur finns möjlig att ladda ner på elevernas datorer.

I biblioteket finns möjlighet att läsa dagstidningar och tidskrifter.

Biblioteket är inrett med studieplatser där eleverna kan arbeta i grupp eller enskilt.

Det finns möjlighet att göra sökningar på Internet samt att koppla upp sig mot Norrtälje Stadsbibliotek för att söka i deras databaser.

Alla elever har lånekort på kommunens bibliotek.