• Anton och Robert gör laborationer i kursen Praktisk Ellära

    Anton går VVS- och fastighetsprogrammet med profilen Kyl- och värmepump, Robert går VVS- och fastighetsprogrammet med profilen VVS. Här gör de laborationer inom kursen Praktisk Ellära. De analyserar utseendet hos signaler inom induktiva, fasförskjutna, högfrekventa kretsar.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser och kallas arbetsplatsförlagt lärande. APL är en viktig del av din utbildning.

Skolan har samarbete med ett stort antal arbetsplatser i regionen. Det är många mindre företag, men också större arbetsplatser som Arlanda flygplats, Älvkarleby vattenkraftverk, Forsmark och Hallsta pappersbruk.

Om man visar bra takter på den arbetsplats där man gör sin praktik, så har man skaffat sig de bästa meriter man kan få när det är dags att anställa personal.

Ansökningskoder

Dator och kommunikationsteknik:
EEDAT

Energiteknik:
EEENE

Yrkesintroduktion:
IMYEE

Programintroduktion:
IMVEE

Ansök nu!

Programansvarig