• En mindre och personlig skola med kompetenta lärare.

    - Simon Williamsson, Student 2011
  • Vi erbjuder ett flertal olika program med användbara och spännande inriktningar!

  • Utsedd till förstklassig skola av VVS-Branschens Yrkesnämnd

Elevråd

Syftet med ett elevråd är att skapa en bättre skola och en mer givande skolgång för eleverna. En viktig fråga är skoldemokrati och möjlighet att påverka i olika frågor.

Vår skola har ett elevråd som är medlem i SVEA (Sveriges elevråd).

Elevrådet består av representanter från de olika programmen och årskurserna.

Elevrådet har möten var tredje vecka och tar upp frågor som inkommit från eleverna. Dessa frågor förs sedan vidare till rektor.

 

 

Elevrådet Läsåret 2018/19

Ordförande
Skyddsombud ordinarie
Skyddsombud suppleant
Sekreterare
Ledamöter NB
Ledamöter NB
Ledamöter NB
Ledamöter EE
Ledamöter EE
Ledamöter TE
Ledamöter TE
Ledamöter TE
Ledamöter VF
Ledamöter VF