• Vi erbjuder ett flertal olika program med användbara och spännande inriktningar!

Naturbruk

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till yrkesexamen.

Naturbruksprogrammet vänder sig till Dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.

Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium erbjuder två inriktningar av Naturbruksprogrammet.

 

Djur

   • Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor.
    Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. arbete med hundar, djurskötare inom lantbruk eller djurpark, djurvårdare eller hästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

pdficon_large
Programstruktur Djur

 

Lantbruk

   • Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik, produktion av tjänster och lantbrukets betydelse för utvecklingen på landsbygden.
    Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. landsbygdstjänster, lantbruk med inriktning mot maskiner, djur eller växtodling.

pdficon_largeProgramstruktur Lantbruk

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande. Det är en viktig del av Din utbildning. APL ger Dig erfarenheter och dessutom kontakter som Du kan ha nytta av när Du söker jobb.

Skolan har goda kontakter och samarbetar med olika företag inom djurskötselnäringen.

Skolans egen hemgård är förlagd till Färsna gård i Norrtälje. På Färsna finns djur och undervisningslokaler som skolan disponerar. Skolan har ett samarbete med Norrtälje naturvårdsstiftelse.

 

 

 

Ansökningskoder

Naturbruksprogrammet, Djur:
NBDJU-NTM

Naturbruksprogrammet, Lantbruk:
  NBLAN-NTM

Programinriktat individuellt val:
IMRNB-NTM

Yrkes introduktion:
IMYNB-NTM

Ansök nu!

Programansvarig