• Högsta kreditvärdighet

    Skolans moderbolag har än en gång tilldelats rankingen   "HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET"   av värderingsinstitutet UC. Vi tackar ödmjukast!

APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande. Det är en viktig del av Din utbildning. APL ger Dig erfarenheter och dessutom kontakter som Du kan ha nytta av när Du söker jobb.

Skolan har goda kontakter och samarbetar med olika företag inom djurskötselnäringen.

Skolans egen hemgård är förlagd till Färsna gård i Norrtälje. På Färsna finns djur och undervisningslokaler som skolan disponerar. Skolan har ett samarbete med Norrtälje naturvårdsstiftelse.

Ansökningskoder

Naturbruksprogrammet, Djur:
NBDJU-NTM

Naturbruksprogrammet, Lantbruk:
NBLAN-NTM

Programinriktat individuellt val:
IMVNB-NTM

Yrkes introduktion:
IMYNB-NTM

Ansök nu!

Programansvarig