• En skola för alla…

    Vi arbetar efter principen att det är lika viktigt att hjälpa dem som har svårigheter som att stötta dem som vill gå fortare fram eller som vill ha ytterligare utmaningar.
  • Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning

    - Våra arbetstider och kontaktuppgifter hittar du på SchoolSoft.
  • Utsedd till förstklassig skola av VVS-Branschens Yrkesnämnd

Om skolan

Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium är en fristående gymnasieskola som startade år 2000. När vi startade var vi pionjärer som den första allmänna fristående gymnasieskolan i vår kommun. Skolan har sedan starten
bedrivit en stabil verksamhet, utan ekonomiska problem eller andra driftstörningar. Vi har under de femton gångna åren blivit kontrollerade fem ggr av Skolinspektionen och två ggr av Arbetsmiljöinspektionen, utan förelägganden eller allvarlig kritik.

Huvudmannen för skolan är ett familjeföretag med sju delägare. Genom noggrannhet och affärsmässigt tänkande har utbildningsföretaget med sina verksamheter varit framgångsrikt och även fått diplom för sin kreditvärdighet från Upplysningscentralen (UC). Styrelsen har för avsikt att även framledes se till att bedriva en stabil verksamhet. När man jobbar med människors framtid är det inte läge för chansningar och ”klipparekonomi”.

Basen i skolans verksamhet är Energiprogrammet som funnits med från starten, men som i efterhand
kompletterats med Teknikprogrammet och Naturbruksprogrammet. Efter den nya gymnasiereformen GY2011 har Energiprogrammet delats till två program, El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet.

Genom åren har företaget också i omgångar bedrivit uppdragsutbildning till bl. a. den kommunala
vuxenutbildningen. Det har handlat om yrkesutbildning inom VVS-, El-, och Fastighetsteknik, men också
eftergymnasial kurs i Elektrisk behörighet AB. Vi har för avsikt att även fortsättningsvis bedriva
kompletterande utbildningsverksamhet. Det ger oss en bredare bas och mindre sårbarhet för företaget.

Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium har en hög ambition att tillmötesgå de studerandes individuella behov.
Ungdomarna har på de flesta skolor vitt skilda förutsättningar beroende på förkunskaper, studiemotivation
och ibland även läs- och skriv- och inlärningssvårigheter. Vi arbetar efter principen att det är lika viktigt att
hjälpa dem som har svårigheter som att stötta dem som vill gå fortare fram eller som vill ha ytterligare
utmaningar.

Nya ägare av skolan

Den 1 Augusti 2019 tog Au Claves AB över huvudmannaskapet för Norrtelje Teknik – och Naturbruksgymnasiet.
Au Claves AB har drivit Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga sedan 2007. Ägarna är lärare i grunden och arbetar aktivt på skolorna. För oss är det viktigt att skolan blir likvärdig och alla ska ha samma förutsättningar till en bra utbildning.