• En skola för alla…

  Vi arbetar efter principen att det är lika viktigt att hjälpa dem som har svårigheter som att stötta dem som vill gå fortare fram eller som vill ha ytterligare utmaningar.
 • Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning

  - Våra arbetstider och kontaktuppgifter hittar du på SchoolSoft.
 • Högsta kreditvärdighet

  Skolans moderbolag har än en gång tilldelats rankingen   "HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET"   av värderingsinstitutet UC. Vi tackar ödmjukast!

Elevstöd

Elevhälsa

Inom elevstödet arbetar skolsköterska, lärare med specialpedagogisk kompetenskurator och Studie- och yrkesvägledare i ett team.

Teamet arbetar gemensamt med förebyggande insatser och utifrån specifika behov på skolan. Vi samarbetar med lärare och skolledning via kontinuerliga möten på arbetsplatsen. Utifrån det samarbetet har vi vid behov uppföljningsmöten med elever och vårdnadshavare tillsammans med mentor och rektor. Alla insatser från teamet har fokus på elevens förutsättningar för att på bästa sätt lyckas i sina studier. Ytterligare information finns under respektive yrkesflik.

Delar av teamet arbetar med insatser som exempelvis:

 • Motivation samtal enskilt eller i grupp för att öka närvaron och synliggöra levnadsvanor.
 • Konflikthantering i grupp för att synliggöra och kunna ändra mönster i skolmiljön.
 • Gruppvägledning årskursvis inom olika teman.
 • Avlasta och handleda mentorer inför elever med studiesvårigheter samt social problematik.
 • Stöd till mentorerna i utvecklingssamtal samt elevärenden.

Våra arbetstider och kontaktuppgifter hittar du på SchoolSoft