• Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning

    - Våra arbetstider och kontaktuppgifter hittar du på SchoolSoft.

Kurator

Till mig kan elever komma med frågor och bekymmer som rör social situation, psykiskt mående, kamrater, familj, konflikter, kriminalitet, beroenden, känslor, sorg, förlust eller annat som är svårt eller påverkar skolarbetet. Det är behovet som styr om man behöver komma en eller flera gånger för att uppnå förändring. Ibland rekommenderar jag hjälp och stöd utanför skolan. 
Jag svarar också på frågor om var man kan vända sig i samhället för att få hjälp, av t ex myndigheter.
I samtalet vi har är det elevens perspektiv som är i fokus och det som är bäst för eleven. Det är bra att inte vänta med att ta kontakt. Ingen fråga är för liten.
Jag är på skolan varje onsdag. 


Välkommen!

Anna Åberg

Kurator

E-post:anna.aberg@teknikgymnasiet.se
Telefon: 073 – 649 34 54