• En skola för alla…

    Vi arbetar efter principen att det är lika viktigt att hjälpa dem som har svårigheter som att stötta dem som vill gå fortare fram eller som vill ha ytterligare utmaningar.
  • Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning

    - Våra arbetstider och kontaktuppgifter hittar du på SchoolSoft.
  • Utsedd till förstklassig skola av VVS-Branschens Yrkesnämnd

Skolsköterska

Skolsköterska finns på skolan torsdagar.

Skolsköterskan arbetar främst förbyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och enklare
sjukvårdsinsatser och hälsoundersökningar som omfattar längd och vikt.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete
och trivsel på skolan. I hälsosamtalet diskuteras även frågor om alkohol, tobak, narkotika, doping (ANDT)
och sex-och samlevnad.

Vid sjukdom hänvisas eleven till vårdcentral.

Du når mig via SchoolSoft, E-post eller telefon.

Välkommen!

 

Lena Kall

Skolsköterska

E-post: skolskoterska@teknikgymnasiet.se

Telefon: 073 – 682 44 94