• En mindre och personlig skola med kompetenta lärare.

    - Simon Williamsson, Student 2011
  • Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning

    - Våra arbetstider och kontaktuppgifter hittar du på SchoolSoft.
  • Utsedd till förstklassig skola av VVS-Branschens Yrkesnämnd

Skolsköterska

Skolsköterska finns på skolan onsdagar och torsdagar.

Skolsköterskan arbetar främst förbyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och enklare
sjukvårdsinsatser och hälsoundersökningar som omfattar längd och vikt.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete
och trivsel på skolan. I hälsosamtalet diskuteras även frågor om alkohol, tobak, narkotika, doping (ANDT)
och sex-och samlevnad.

Vid sjukdom hänvisas eleven till vårdcentral.

Du når mig via SchoolSoft, E-post eller telefon.

 

Välkommen!

Anneli Berg
Skolsköterska

E-post:anneli.berg@teknikgymnasiet.se
Telefon: 073 – 682 44 94