• Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning

    - Våra arbetstider och kontaktuppgifter hittar du på SchoolSoft.
  • Utsedd till förstklassig skola av VVS-Branschens Yrkesnämnd

  • Högsta kreditvärdighet

    Skolans moderbolag har än en gång tilldelats rankingen   "HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET"   av värderingsinstitutet UC. Vi tackar ödmjukast!

Specialpedagog

Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Om en elev inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få särskilt stöd.

På vår skola finns en specialpedagog som gör det möjligt för elever att få särskilt stöd i olika former. För eleverna i årskurs 1 är lektionerna i svenska och engelska parallell lagda så att möjlighet till stöd finns på alla positioner. Eleverna har även möjlighet att göra prov muntligt och att få specialupplägg i olika kurser.

Om eleverna inte når målen görs en pedagogisk kartläggning och utifrån denna upprättas ett åtgärdsprogram. Där framgår om eleven är i behov av särskilt stöd i någon form.

Våra elever som har ett annat modersmål har möjlighet att få studiehandledning samt även svenska som andra språk.

Monica Åsberg
Specialpedagog

E-post: monica.asberg@teknikgymnasiet.se
T
elefon:070-483 16 19