• Anton och Robert gör laborationer i kursen Praktisk Ellära

    Anton går VVS- och fastighetsprogrammet med profilen Kyl- och värmepump, Robert går VVS- och fastighetsprogrammet med profilen VVS. Här gör de laborationer inom kursen Praktisk Ellära. De analyserar utseendet hos signaler inom induktiva, fasförskjutna, högfrekventa kretsar.

Yrkesprogram

Går du ett yrkesprogram ska det efter utbildningen vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Efter avslutat yrkesprogram får du en yrkesexamen utifrån att du har uppnått följande mål:

Du har läst 2500 poäng varav 2250 poäng ska vara godkända. Du har godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen hos oss på teknik och naturbruksgymnasiet. För att få den grundläggande behörigheten har du möjlighet att läsa de ytterligare kurserna i svenska (sv2 och sv3) och engelska (eng 6) som behövs för att uppnå den grundläggande högskolebehörigheten.

Har du yrkesexamen samt grundläggande högskolebehörighet kan du studera vidare på vissa utbildningar vid universitet och högskola.

Hos oss har du en individuell studieplan som du har möjlighet att påverka och formulera utifrån dina mål med dina studier. Mer om kurser, behörigheter och eftergymnasiala frågor kan du diskutera med vår studie- och karriärvägledare.

Efter gymnasiet kan du behöva arbeta ett visst antal timmar innan du uppfyller yrkesbranschenskrav inför att avlägga ett yrkescertifikat. Detta skiljer sig mellan yrkesprogrammen och yrkesbranscherna. Mer om detta kan våra yrkeslärare och programråden inom branscherna informera vidare om.

Ovan finns information över vilka program samt inriktningar och dess tillhörande profiler som du kan läsa på vår skola. Vill du veta mera om program och yrkesutgångar kan du läsa om detta på skolverkets hemsida, www.skolverket.se